Bán chung cư căn hộ quận 12

558 kết quả bất động sản
Trường Chinh
Quận 12
2 70 m²
Quận 12
2 53 m²
340 Lê Văn Khương
Quận 12
64 m²
Quận 12
2 67 m²
Lê Văn Khương
Quận 12
2 67 m²
Trường Chinh Hồ Chí Minh
Quận 12
2 64 m²
Quận 12
65 m²
Quận 12 Hồ Chí Minh
Quận 12
1 45 m²
Quận 12
2 93 m²
Quận 12
2 52 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà