Chung cư tại Pruksa Town - Golden Land

14 kết quả bất động sản
101 l4 k8 khu đô thị pruksa town hoàng huy an đồng an dương hải phòng
Huyện An Dương
2 43 m²
Huyện An Dương
45 m²
Huyện An Dương
43 m²
Huyện An Dương
63 m²
Huyện An Dương
43 m²
Đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
đường máng nước, an đồng, an dương, hải phòng
Huyện An Dương
2 43 m²
đường máng nước, an đồng, an dương, hải phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Đường Máng Nước Xã An Đồng An Dương Hải Phòng
Huyện An Dương
2 61 m²
Đường máng nước An Đồng An Dương Hải Phòng
Huyện An Dương
43 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà