Chung cư tại Pruksa Town - Golden Land

11 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
2 47 m²
Huyện An Dương
2 64 m²
Huyện An Dương
48 m²
Huyện An Dương
2 47 m²
Đường máng nước , An đồng , An Dương , Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Đường máng nước An Đông -An Dương-Hải Phòng
Huyện An Dương
2 65 m²
Huyện An Dương
63 m²
Huyện An Dương
63 m²
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà