Chung cư tại Pruksa Town - Golden Land

64 kết quả bất động sản
l5
Huyện An Dương
2 45 m²
đường Máng Nước, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
3 48,50 m²
Huyện An Dương
2 64 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
2 45 m²
An Đông An Dương
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
45 m²
đường máng nước, an đồng, an dương, hải phòng
Huyện An Dương
2 43 m²
Huyện An Dương
45 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
2 63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà