Căn hộ bán Chung cư tại TP.Hải Phòng

177 kết quả bất động sản
l5
Huyện An Dương
2 45 m²
Huyện An Dương
2 64 m²
Huyện An Dương
63 m²
Lê Hồng Phong Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
6 200 m²
Huyện An Dương
63 m²
Huyện An Dương
46,50 m²
Đường máng nước an đồng huyện an dương hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Phòng bán dự án đất xanh miền bắc tại Pruksa Town Hoàng Huy máng nước an đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Huyện An Dương
63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà