Căn hộ bán Chung cư tại TP.Hải Phòng

44 kết quả bất động sản
Đường máng nước , An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 45 m²
Đường máng nước,An Đồng,An Dương,Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
47 m²
Đường 208 An Đồng
Huyện An Dương
2 47 m²
Đường máng - An đồng - An dương - HP
Huyện An Dương
2 45 m²
đường Máng Nước
Huyện An Dương
2 45 m²
Đường 208 An Đồng
Huyện An Dương
2 47 m²
đường Máng Nước,An Đồng,An Dương,Hải Phòng
Huyện An Dương
2 45 m²
Huyện An Dương
2 45 m²
Đường Máng An đồng An dương HP
Huyện An Dương
2 45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà