Căn hộ bán Chung cư tại TP.Hải Phòng

8 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
45 m²
Huyện An Dương
2 45 m²
Đường máng nước Vĩnh Niệm
Huyện An Dương
1 45 m²
Huyện An Dương
45 m²
Đường máng nước Vĩnh Niệm
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Huyện An Dương
2 63,40 m²
An Đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Đường máng nước Vĩnh Niệm
Huyện An Dương
2 64 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà