Căn hộ bán Chung cư tại TP.Hải Phòng

10 kết quả bất động sản
Đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
An Đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Đường Máng Nước An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Đường Máng Nước, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Máng Nước An Đồng
Huyện An Dương
63,40 m²
Đường máng nước An Đồng An Dương Hải Phòng
Huyện An Dương
2 64 m²
Huyện An Dương
2 63 m²
Đường máng nước, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà