Căn hộ bán Chung cư tại TP.Hải Phòng

19 kết quả bất động sản
Đường máng nước An Đông -An Dương-Hải Phòng
Huyện An Dương
2 65 m²
Huyện An Dương
63,40 m²
Huyện An Dương
63 m²
Huyện đảo Cát Hải
50 m²
Huyện đảo Cát Hải
50 m²
Huyện đảo Cát Hải
50 m²
Huyện An Dương
63,40 m²
Huyện An Dương
63 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
44 m²
Huyện An Dương
2 63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà