Căn hộ bán Chung cư tại TP.Hải Phòng

18 kết quả bất động sản
101 l4 k8 khu đô thị pruksa town hoàng huy an đồng an dương hải phòng
Huyện An Dương
2 43 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
2 43 m²
Huyện An Dương
45 m²
Huyện An Dương
43 m²
Huyện An Dương
63 m²
Huyện An Dương
43 m²
Huyện An Dương
45 m²
Đường Máng Nước, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
đường máng nước, an đồng, an dương, hải phòng
Huyện An Dương
2 43 m²
đường máng nước, an đồng, an dương, hải phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà