Căn hộ bán Chung cư tại TP.Hải Phòng

153 kết quả bất động sản
l5
Huyện An Dương
2 45 m²
Cát Tiên Cát Hải
Huyện đảo Cát Hải
1 31 m²
Cat Co 1 Beach Cat Ba
Huyện đảo Cát Hải
31 m²
Quận Hải An
48 m²
Máng Nước An Đồng , An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
2 45 m²
An Đông An Dương
Huyện An Dương
2 63 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
2 43 m²
Huyện An Dương
45 m²
Huyện An Dương
45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà