Chung cư tại Thăng Long Victory

11 kết quả bất động sản
Lô đất HH1, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Huyện Hoài Đức
2 62 m²
Việt Nam An Khánh
Huyện Hoài Đức
2 70 m²
HH1 khu đô thị nam An Khánh
Huyện Hoài Đức
2 61 m²
Khu đô thị Nam An Khánh
Huyện Hoài Đức
3 117 m²
An Khánh Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
3 93 m²
Nam An Khánh
Huyện Hoài Đức
93 m²
Nam An Khánh
Huyện Hoài Đức
93 m²
Huyện Hoài Đức
3 93 m²
Nam An Khánh
Huyện Hoài Đức
69,80 m²
Nam An Khánh
Huyện Hoài Đức
69 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà