Chung cư mini Long Biên

175 kết quả bất động sản
Quận Long Biên
65 m²
Quận Long Biên
72 m²
Quận Long Biên
58 m²
Quận Long Biên
65 m²
Quận Long Biên
65 m²
Quận Long Biên
2 68 m²
Đường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
Quận Long Biên
2 48 m²
Khu đô thị Việt Hưng Việt Hưng
Quận Long Biên
69 m²
Quận Long Biên
80 m²
Thượng Thanh Long Biên
Quận Long Biên
2 58 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà