Chung cư mini Long Biên

67 kết quả bất động sản
Quận Long Biên
2 67 m²
Quận Long Biên
62 m²
Quận Long Biên
61,30 m²
Quận Long Biên
61 m²
Đàm Quang Trung Phúc Đồng
Quận Long Biên
3 107 m²
19 ngõ 298 Ngọc Lâm
Quận Long Biên
76 m²
Đường Lưu Khánh Đàm, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Quận Long Biên
69 m²
Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
Quận Long Biên
3 99 m²
Quận Long Biên
3 107 m²
Khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
Quận Long Biên
72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà