Chung cư mini Hoàng Mai

457 kết quả bất động sản
Tầng 40 trên 45 tầng, toà nhà CT12A khu đô thị Kim Văn Kim Lũ
Quận Hoàng Mai
2 65,10 m²
32 Đại Từ
Quận Hoàng Mai
67 m²
32 Đại Từ
Quận Hoàng Mai
67 m²
Quận Hoàng Mai
84 m²
21 Đại Từ
Quận Hoàng Mai
2 96 m²
Quận Hoàng Mai
75 m²
Quận Hoàng Mai
90 m²
Đại Từ Đại Kim
Quận Hoàng Mai
69 m²
32 Hoàng Mai
Quận Hoàng Mai
70 m²
Phường Yên Sở
Quận Hoàng Mai
2 76 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà