Chung cư mini Hoàng Mai

581 kết quả bất động sản
51 Trần Điền
Quận Hoàng Mai
2 80 m²
Số 1 đường Nguyễn Cảnh Dị
Quận Hoàng Mai
81 m²
Quận Hoàng Mai
95 m²
Quận Hoàng Mai
81 m²
Quận Hoàng Mai
78 m²
Giải Phóng Giáp Bát
Quận Hoàng Mai
3 81 m²
nguyễn xiển, hoàng mai, hà nội.
Quận Hoàng Mai
2 65 m²
nguyễn xiển,đại kim, hoàng mai, hà nội
Quận Hoàng Mai
2 65 m²
nguyễn xiển, đại kim, hoàng mai, hà nội
Quận Hoàng Mai
56 m²
Đường Nguyễn Xiển Đại Kim
Quận Hoàng Mai
2 53 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà