Bán chung cư căn hộ Bắc từ Liêm

165 kết quả bất động sản
136 Hồ Tùng Mậu,Bắc Từ Liêm,Hà Nội
Quận Bắc Từ Liêm
2 74 m²
136 Hồ Tùng Mậu
Quận Bắc Từ Liêm
74 m²
Phạm Văn Đồng
Quận Bắc Từ Liêm
3 95 m²
Quận Bắc Từ Liêm
3 106 m²
Hồ Tùng Mậu
Quận Bắc Từ Liêm
74 m²
Quận Bắc Từ Liêm
3 132 m²
Quận Bắc Từ Liêm
3 110,50 m²
phường Xuân Đỉnh Hà Nội
Quận Bắc Từ Liêm
70 m²
Quận Bắc Từ Liêm
96 m²
Quận Bắc Từ Liêm
31 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà