Chung cư mini Ba Đình

37 kết quả bất động sản
Hoàng Hoa Thám
Quận Ba Đình
2 49 m²
Quận Ba Đình
44 m²
135/73/6 Đội Cấn
Quận Ba Đình
1 40 m²
Đội Cấn Hanoi
Quận Ba Đình
2 41 m²
Đội Cấn Ba Đình
Quận Ba Đình
2 45 m²
Quận Ba Đình
75 m²
Văn Cao - Hoàng Hoa Thám.
Quận Ba Đình
46 m²
Đội Cấn Ba Đình
Quận Ba Đình
2 45 m²
Quận Ba Đình
44 m²
Giảng Võ Ba Đình
Quận Ba Đình
3 142 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà