Chung cư mini Ba Đình

273 kết quả bất động sản
Thành Công Ba Đình
Quận Ba Đình
3 34,10 m²
Thành Công Bắc
Quận Ba Đình
3 62 m²
Khu tập thể Bắc Thành Công Thành Công
Quận Ba Đình
61,40 m²
Khu tập thể Bắc Thành Công Thành Công
Quận Ba Đình
61,40 m²
Thành Công Bắc
Quận Ba Đình
2 65 m²
Hồng Phúc Nguyễn Trung Trực
Quận Ba Đình
100 m²
Quận Ba Đình
2 61,40 m²
Giang Văn Minh Kim Mã
Quận Ba Đình
49 m²
Khu tập thể Bắc Thành Công Thành Công
Quận Ba Đình
88 m²
Thành Công - Ba Đình - Hà Nội
Quận Ba Đình
61 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà