Chung cư mini Ba Đình

128 kết quả bất động sản
Quận Ba Đình
33 m²
Đội Cấn Ba Đình
Quận Ba Đình
2 45 m²
Tập thể Nguyễn Văn ngọc
Quận Ba Đình
3 80 m²
Nhà A Tập thể Thành Công
Quận Ba Đình
2 70 m²
Tầng 5 nhà A Tập thể Thành Công - hg Nam
Quận Ba Đình
2 60 m²
Nguyễn Văn Ngọc Cống Vị
Quận Ba Đình
3 80 m²
Quận Ba Đình
34 m²
Thành Công Ba Đình
Quận Ba Đình
2 80 m²
Đội Cấn
Quận Ba Đình
2 40 m²
Quận Ba Đình
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà