Chung cư mini Ba Đình

52 kết quả bất động sản
Quận Ba Đình
50 m²
Quận Ba Đình
25 m²
Quận Ba Đình
2 65 m²
Giảng Võ Ba Đình
Quận Ba Đình
3 142 m²
Ba Đình Hanoi
Quận Ba Đình
42 m²
Quận Ba Đình
2 46 m²
Quận Ba Đình
2 46 m²
Quận Ba Đình
2 45 m²
Quận Ba Đình
2 48 m²
Quận Ba Đình
2 45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà