Chung cư mini Ba Đình

28 kết quả bất động sản
Quận Ba Đình
36 m²
Giảng Võ Ba Đình
Quận Ba Đình
3 142 m²
Ba Đình Hanoi
Quận Ba Đình
42 m²
Đội Cấn Ba Đình
Quận Ba Đình
2 45 m²
Tập thể Nguyễn Văn ngọc
Quận Ba Đình
3 80 m²
Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Quận Ba Đình
4 35 m²
Kim Mã Ba Đình
Quận Ba Đình
2 50 m²
173 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội
Quận Ba Đình
48 m²
Quận Ba Đình
2 35 m²
B6 phố Nam Cao - Giảng Võ - Ba Đình - HN
Quận Ba Đình
33 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà