Chung cư mini Ba Đình

188 kết quả bất động sản
Đội Cấn Hanoi
Quận Ba Đình
2 41 m²
Thành Công Bắc
Quận Ba Đình
3 88 m²
Thành Công Bắc
Quận Ba Đình
3 88 m²
Quận Ba Đình
2 61,40 m²
Quận Ba Đình
2 61,40 m²
Quận Ba Đình
3 88 m²
Thành Công Bắc
Quận Ba Đình
2 65 m²
Quận Ba Đình
2 60 m²
29 Liễu Giai
Quận Ba Đình
3 115 m²
Nam Cao Giảng Võ
Quận Ba Đình
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà