Bán chung cư căn hộ huyện Thanh Trì

169 kết quả bất động sản
CT06 khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
2 45 m²
CT06 khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
2 45 m²
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
67 m²
Huyện Thanh Trì
2 59,90 m²
Huyện Thanh Trì
60 m²
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
95 m²
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
67 m²
Tân Triều Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
67,02 m²
Huyện Thanh Trì
2 55,80 m²
Huyện Thanh Trì
2 66,12 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà