Bán chung cư căn hộ huyện Thanh Trì

50 kết quả bất động sản
Giá bảo mật
Huyện Thanh Trì
3 73,70 m²
Huyện Thanh Trì
73,70 m²
Huyện Thanh Trì
90 m²
Nguyễn Xiển Hà Nội
Huyện Thanh Trì
2 67 m²
Huyện Thanh Trì
66 m²
286 Nguyễn Xiển
Huyện Thanh Trì
2 67 m²
286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì , Hà Nội
Huyện Thanh Trì
2 67 m²
Huyện Thanh Trì
3 78 m²
Nguyễn Xiển Hà Nội
Huyện Thanh Trì
2 71 m²
Nguyễn Xiển Hà Nội
Huyện Thanh Trì
2 67 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà