Bán chung cư căn hộ huyện Thanh Trì

37 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Trì
66,12 m²
khu đô thị pháp vân tứ hiệp
Huyện Thanh Trì
2 72 m²
Huyện Thanh Trì
59 m²
Khu đấu giá TT8-Ngũ Hiệp-Thanh Trì-Hà Nội
Huyện Thanh Trì
2 53 m²
Khu đấu giá TT8-Ngũ Hiệp-Thanh Trì-Hà Nội
Huyện Thanh Trì
2 53 m²
Huyện Thanh Trì
54 m²
Huyện Thanh Trì
66 m²
Khu đô thị Đại Thanh Tả Thanh Oai
Huyện Thanh Trì
1 42 m²
Huyện Thanh Trì
71 m²
Tân Triều Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
67,02 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà