Bán chung cư căn hộ huyện Thanh Trì

42 kết quả bất động sản
172 Cầu Bươu, Khu đô thị Xa La, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Huyện Thanh Trì
74,80 m²
Nghiêm Xuân Yêm Đại Kim
Huyện Thanh Trì
4 131,50 m²
Phan Trọng Tuệ Khu đô thị Đại Thanh
Huyện Thanh Trì
66 m²
Huyện Thanh Trì
95 m²
Huyện Thanh Trì
46 m²
Huyện Thanh Trì
54 m²
Huyện Thanh Trì
52 m²
Huyện Thanh Trì
56 m²
Huyện Thanh Trì
56 m²
Huyện Thanh Trì
56 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà