Bán chung cư căn hộ huyện Thanh Trì

39 kết quả bất động sản
Tân Triều Thanh Trì
Huyện Thanh Trì
74,45 m²
Tân Triều Hà Nội
Huyện Thanh Trì
67 m²
Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Huyện Thanh Trì
67 m²
Huyện Thanh Trì
75 m²
Huyện Thanh Trì
67 m²
Huyện Thanh Trì
46 m²
Nguyễn Xiển Tân Triều
Huyện Thanh Trì
2 71 m²
chung cư đại thanh
Huyện Thanh Trì
2 60 m²
Huyện Thanh Trì
2 60 m²
Huyện Thanh Trì
54 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà