Bán chung cư căn hộ huyện Gia Lâm

7 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lâm
60 m²
Huyện Gia Lâm
50 m²
35 Cửu Việt 1, tt. Trâu Quỳ, Hanoï, Vietnam
Huyện Gia Lâm
3 90 m²
Cửu Việt 1 Cửu Việt
Huyện Gia Lâm
2 47 m²
Huyện Gia Lâm
2 72 m²
Huyện Gia Lâm
70 m²
Huyện Gia Lâm
53 m²
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà