Bán chung cư căn hộ Đan Phượng

126 kết quả bất động sản
Khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội
Huyện Đan Phượng
2 54 m²
Khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội
Huyện Đan Phượng
2 82 m²
Khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội
Huyện Đan Phượng
2 56 m²
Khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội
Huyện Đan Phượng
2 84 m²
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Tân Tây Đô Tân Lập
Huyện Đan Phượng
2 62 m²
Tân Tây Đô Tân Lập
Huyện Đan Phượng
2 62 m²
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội
Huyện Đan Phượng
3 90 m²
Tân Tây Đô Tân Lập
Huyện Đan Phượng
3 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà