Chung cư Thanh Khê - Đà nẵng

26 kết quả bất động sản
Quận Thanh Khê
100 m²
Quận Thanh Khê
94 m²
Quận Thanh Khê
2 81 m²
Hàm Nghi Thanh Khê
Quận Thanh Khê
2 94 m²
72 Hàm Nghi, Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
94 m²
72 Ham Nghi
Quận Thanh Khê
94 m²
72 Hàm Nghi
Quận Thanh Khê
94 m²
Quận Thanh Khê
93,60 m²
Hàm Nghi, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Thanh Khê
2 95 m²
72 Hàm Nghi
Quận Thanh Khê
3 117 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà