Chung cư Sơn trà - Đà nẵng

99 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
1 51 m²
Quận Sơn Trà
50 m²
Quận Sơn Trà
50 m²
Quận Sơn Trà
50 m²
Quận Sơn Trà
61 m²
93 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
2 50 m²
95 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
12 51 m²
95 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
2 74 m²
95 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
1 50 m²
95 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
2 50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà