Chung cư Sơn trà - Đà nẵng

147 kết quả bất động sản
Lô 2-A2 Võ Văn Kiệt
Quận Sơn Trà
2 69 m²
Quận Sơn Trà
59 m²
Quận Sơn Trà
2 62,50 m²
Lô 29 và 30 Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ Sơn trà Đà nẵng
Quận Sơn Trà
2 65,70 m²
Quận Sơn Trà
60 m²
Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
2 58 m²
Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
2 70 m²
Quận Sơn Trà
70 m²
Quận Sơn Trà
96 m²
Quận Sơn Trà
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà