Chung cư Sơn trà - Đà nẵng

22 kết quả bất động sản
ô A1_A4 sao đỏ Đường Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
58 m²
lô A1_A4 sao đỏ Đường Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
2 74 m²
Quận Sơn Trà
2 74 m²
The Monarchy Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
65 m²
Quận Sơn Trà
77 m²
Đường Số 1
Quận Sơn Trà
42 m²
Trần Hưng Đạo, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng.
Quận Sơn Trà
73 m²
Trần Hưng Đạo Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
48 m²
Quận Sơn Trà
2 65 m²
lô A1 A4 sao đỏ đường Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà