Chung cư Sơn trà - Đà nẵng

113 kết quả bất động sản
Lô 2 A2 Võ Văn Kiệt
Quận Sơn Trà
2 63,30 m²
Lô 2- A2 Võ Văn Kiệt
Quận Sơn Trà
2 63,30 m²
95 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
77 m²
Quận Sơn Trà
2 62,50 m²
Lô 29 và 30 Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ Sơn trà Đà nẵng
Quận Sơn Trà
2 65,70 m²
Quận Sơn Trà
2 89 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
1 50 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
1 51,60 m²
Quận Sơn Trà
50 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
1 51,60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà