Chung cư Sơn trà - Đà nẵng

28 kết quả bất động sản
Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
50 m²
Quận Sơn Trà
53 m²
Quận Sơn Trà
1 44 m²
Quận Sơn Trà
53 m²
Đường Số 1
Quận Sơn Trà
42 m²
Quận Sơn Trà
1 70 m²
Võ Nguyên Giáp, Sơn Trà, Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
1 33 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
2 56,50 m²
Quận Sơn Trà
38 m²
Quận Sơn Trà
38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà