Chung cư Sơn trà - Đà nẵng

36 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
38 m²
Quận Sơn Trà
38 m²
Quận Sơn Trà
38 m²
Quận Sơn Trà
38 m²
Quận Sơn Trà
56 m²
Quận Sơn Trà
54 m²
LO A1, A4 ĐƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Quận Sơn Trà
2 73 m²
chu huy mân
Quận Sơn Trà
2 54 m²
Vân Đồn Sơn Trà
Quận Sơn Trà
2 56 m²
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
1 38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà