Chung cư Sơn trà - Đà nẵng

155 kết quả bất động sản
Trần Hưng Đạo Sơn Trà
Quận Sơn Trà
80 m²
Quận Sơn Trà
52 m²
Quận Sơn Trà
2 70 m²
95 Ngô Quyền, Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
3 90 m²
Quận Sơn Trà
73,90 m²
Quận Sơn Trà
50 m²
Quận Sơn Trà
50 m²
Quận Sơn Trà
51 m²
Quận Sơn Trà
77 m²
Quận Sơn Trà
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà