Chung cư Sơn trà - Đà nẵng

6 kết quả bất động sản
lô A1 A6 đường Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
2 74 m²
ô A1_A4 sao đỏ Đường Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
65 m²
1A, 4A Đường võ nguyên giáp
Quận Sơn Trà
2 97 m²
Đươngf Võ Nguyên Giáp phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
2 73 m²
đường võ nguyên giáp
Quận Sơn Trà
2 73 m²
Quận Sơn Trà
38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Đường trước nhà