Chung cư Sơn trà - Đà nẵng

62 kết quả bất động sản
Trần Hưng Đạo An Hải Tây
Quận Sơn Trà
2 86 m²
Phạm Văn Đồng
Quận Sơn Trà
60 m²
Quận Sơn Trà
51 m²
Quận Sơn Trà
55 m²
Quận Sơn Trà
37 m²
01 Ngô Quyền Đà Nẵng Việt Nam
Quận Sơn Trà
232 m²
Quận Sơn Trà
70 m²
Quận Sơn Trà
80 m²
Quận Sơn Trà
21,80 m²
Lê Đức Thọ Thọ Quang
Quận Sơn Trà
100,80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà