Chung cư Sơn trà - Đà nẵng

20 kết quả bất động sản
Trần Hưng Đạo
Quận Sơn Trà
78 m²
1A, 4A Đường võ nguyên giáp
Quận Sơn Trà
2 97 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
2 55 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
2 55 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
2 55 m²
Trần Hưng Đạo
Quận Sơn Trà
77 m²
Trần Hưng Đạo
Quận Sơn Trà
77 m²
Quận Sơn Trà
1 44 m²
Quận Sơn Trà
70 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
33 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà