Chung cư Hải Châu - Đà nẵng

24 kết quả bất động sản
Lý Thường Kiệt Hải Châu
Quận Hải Châu
2 103 m²
Quận Hải Châu
90 m²
16 Trần Phú
Quận Hải Châu
2 80 m²
Quận Hải Châu
110 m²
Trần Phú Hải Châu
Quận Hải Châu
1 78 m²
Quận Hải Châu
103 m²
Quận Hải Châu
128 m²
Quận Hải Châu
3 81 m²
Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Hải Châu
63 m²
Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Hải Châu
62,80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà