Chung cư Hải Châu - Đà nẵng

7 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
63 m²
Quận Hải Châu
63 m²
Quận Hải Châu
62,80 m²
Quận Hải Châu
62,80 m²
Quận Hải Châu
70 m²
Quận Hải Châu
49 m²
Quận Hải Châu
76 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà