Chung cư Hải Châu - Đà nẵng

7 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
62,80 m²
Quận Hải Châu
85 m²
Quận Hải Châu
62,80 m²
Quận Hải Châu
2 63 m²
Quận Hải Châu
63 m²
Quận Hải Châu
63 m²
Quận Hải Châu
62,80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà