Chung cư Hải Châu - Đà nẵng

5 kết quả bất động sản
Quận Hải Châu
2 95 m²
Quận Hải Châu
2 95 m²
Quận Hải Châu
2 95 m²
Quận Hải Châu
2 95 m²
Quận Hải Châu
2 95,50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà