Chung cư Hải Châu - Đà nẵng

70 kết quả bất động sản
Như Nguyệt Hải Châu
Quận Hải Châu
2 68,40 m²
Như Nguyệt
Quận Hải Châu
51 m²
Như Nguyệt
Quận Hải Châu
51 m²
Như Nguyệt Hải Châu
Quận Hải Châu
2 68,40 m²
Như Nguyệt Hải Châu
Quận Hải Châu
2 68 m²
đường Bạch Đằng
Quận Hải Châu
2 100 m²
Như Nguyệt Hải Châu
Quận Hải Châu
1 43 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Quận Hải Châu
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà