Căn hộ bán Chung cư tại Thừa Thiên Huế

41 kết quả bất động sản
Chân Mây tt. Lăng Cô
Huyện Phú Lộc
714 m²
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Huyện Phú Vang
2 105 m²
Xuân Phú Thành phố Huế
Thành phố Huế
2 52 m²
Thành phố Huế
2 55 m²
Hoàng Quốc Việt nối dài Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế
3 81 m²
Xuân Phú Thành phố Huế
Thành phố Huế
2 52 m²
Xuân Phú Thành phố Huế
Thành phố Huế
2 52 m²
Hoàng Quốc Việt nối dài Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế
3 81 m²
Hoàng Quốc Việt nối dài Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế
3 81 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà