Căn hộ bán Chung cư tại Thái Nguyên

68 kết quả bất động sản
đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 75 m²
Đường Phủ Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Thành phố Thái Nguyên
75 m²
Thành phố Thái Nguyên
65 m²
Thành phố Thái Nguyên
65 m²
Đường Phủ Liễn
Thành phố Thái Nguyên
2 64 m²
đường Phủ Liễn
Thành phố Thái Nguyên
64 m²
Đường Phủ Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Thành phố Thái Nguyên
75 m²
Khu dân cư số 10- Phường Thịnh Đán- TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
66 m²
Đường Phủ Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Thành phố Thái Nguyên
2 63 m²
Đường Phủ Liễn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Thành phố Thái Nguyên
75 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà