Căn hộ bán Chung cư tại Thái Nguyên

13 kết quả bất động sản
Tổ 14 phường Quang Vinh
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
Tổ 14 Phường Quang Vinh Thành Phố Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 55 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 55 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 55,50 m²
tổ 14 đường quang vinh
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
418 Lê Lợi
Thành phố Thái Nguyên
70 m²
418 Lê Lợi
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
tổ 14 phường quang vinh đường quang vinh thành phố thái nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
tổ 14 đường quang vinh
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà