Căn hộ bán Chung cư tại Thái Nguyên

55 kết quả bất động sản
Khu dân cư số 10 Thịnh Đán Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
3 81 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 72,80 m²
TP THÁI NGUYÊN
Thành phố Thái Nguyên
2 79 m²
Khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, tp. Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
2 62 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 71 m²
Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
62 m²
Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên
Thành phố Thái Nguyên
62 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 71,80 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 76,51 m²
Thành phố Thái Nguyên
2 66 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà