Căn hộ bán Chung cư tại Thành phố Thái Bình, Thái Bình

8 kết quả bất động sản
Thành phố Thái Bình
3 46 m²
Nhà máy bia Hương sen Thái Bình
Thành phố Thái Bình
3 50 m²
Thành phố Thái Bình
2 93 m²
Thành phố Thái Bình
2 56 m²
Quang Trung, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
2 56,30 m²
Thành phố Thái Bình
3 68 m²
Thành phố Thái Bình
2 90 m²
Thành phố Thái Bình
38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà