Căn hộ bán Chung cư tại Quảng Ninh

9 kết quả bất động sản
Tp. Hạ Long
75 m²
Số 1, bến Đoan, Hòn Gai, Hạ Long
Tp. Hạ Long
2 75 m²
Số 1 bến Đoan, Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh
Tp. Hạ Long
75 m²
số 1 Bến Đoan
Tp. Hạ Long
2 82 m²
Tp. Hạ Long
3 101 m²
Tp. Hạ Long
64 m²
Hồng Hải Thành phố Hạ Long
Tp. Hạ Long
60 m²
Tp. Hạ Long
80 m²
Tp. Hạ Long
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà