Căn hộ bán Chung cư tại Quảng Nam

13 kết quả bất động sản
Hội An
1 50 m²
Hội An
48 m²
145, 2/9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
Huyện Điện Bàn
2 100 m²
đường 44
Huyện Điện Bàn
2 60 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
90 m²
Huyện Điện Bàn
88 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
100 m²
Huyện Điện Bàn
122 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà