Căn hộ bán Chung cư tại Ninh Thuận

22 kết quả bất động sản
khu dân cư Phía Bắc ,đường 16/4
Phan Rang-Tháp Chàm
2 49 m²
26N2, Võ Giới Sơn, P Mỹ Hải, TP Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
2 56 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
1 41 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
2 56 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
2 41 m²
26N2 Võ Giới Sơn, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
41 m²
Phan Rang-Tháp Chàm
100 m²
26N2, VÕ Giới Sơn, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
1 56 m²
26N2 Võ Giới Sơn, Mỹ Hải, Phan Rang, Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
2 49 m²
26N2 Võ Giới Sơn, Mỹ Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Phan Rang-Tháp Chàm
1 41 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà