Chung cư Nha trang

97 kết quả bất động sản
Nguyễn Tất Thành Phước Hạ
Thành phố Nha Trang
46,20 m²
05 Phạm Văn Đồng
Thành phố Nha Trang
2 58,80 m²
12 Hùng Vương
Thành phố Nha Trang
76 m²
Nha Trang Khanh Hoa Province
Thành phố Nha Trang
58 m²
Thành phố Nha Trang
130 m²
Thành phố Nha Trang
239 m²
Thành phố Nha Trang
365 m²
Thành phố Nha Trang
155 m²
Thành phố Nha Trang
156 m²
Nha Trang Khanh Hoa Province
Thành phố Nha Trang
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà