Chung cư tại Ocean Gate Hotel & Residence

6 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
45 m²
Thành phố Nha Trang
65 m²
Hoàng Hoa Thám Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
1 51 m²
Thành phố Nha Trang
42 m²
Thành phố Nha Trang
3 112 m²
Hoàng Hoa Thám Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
67 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà