Chung cư Khánh Hòa

247 kết quả bất động sản
25 Phan Chu Trinh
Thành phố Nha Trang
57,40 m²
25 Nguyễn Đình Chiểu
Thành phố Nha Trang
2 71 m²
Hòn Tre Vĩnh Nguyên
Thành phố Nha Trang
40 m²
Thành phố Nha Trang
1 55 m²
Thành phố Nha Trang
33 m²
Thành phố Nha Trang
88 m²
Thành phố Nha Trang
40 m²
Thành phố Nha Trang
70 m²
Thành phố Nha Trang
55 m²
Thành phố Nha Trang
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà