Chung cư Khánh Hòa

28 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
1 32,90 m²
422 Đường Cao Thắng
Thành phố Nha Trang
1 32 m²
Thành phố Nha Trang
165 m²
Cam Ranh
32 m²
11 Tô Hiệu
Thành phố Nha Trang
2 62 m²
114 Tô Hiệu
Thành phố Nha Trang
2 70 m²
Thành phố Nha Trang
81 m²
44 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
1 45 m²
44 Trần Phú
Thành phố Nha Trang
1 45 m²
Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
2 57 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà