Chung cư Khánh Hòa

213 kết quả bất động sản
01 trần Hưng đạo, Lộc thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
1 52,20 m²
29 Phan Chu Trinh
Thành phố Nha Trang
2 72 m²
Nguyễn Tất Thành Cam Nghĩa
Cam Ranh
1 35 m²
Thành phố Nha Trang
1 51 m²
Cam Ranh
45 m²
Thành phố Nha Trang
3 118 m²
1 Trần Hưng Đạo
Thành phố Nha Trang
1 51 m²
Vĩnh Hải Nha Trang
Thành phố Nha Trang
4 58,80 m²
Xã Vĩnh Hiệp
Thành phố Nha Trang
4 51 m²
Thành phố Nha Trang
7 65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà