Chung cư Khánh Hòa

118 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang
115 m²
số 1 Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
122 m²
Số 1 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
60 m²
Số 1 Trần Hưng Đạo, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
60 m²
số 1, trần hưng đạo, tp nha trang, tinh khánh hòa
Thành phố Nha Trang
2 63 m²
03 Phạm Văn Đồng
Thành phố Nha Trang
2 58,80 m²
03 Phạm Văn Đồng
Thành phố Nha Trang
2 58,80 m²
Trần Phú Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
58 m²
03 Phạm Văn Đồn
Thành phố Nha Trang
2 70,56 m²
03 Phạm Văn Đồng
Thành phố Nha Trang
2 58,80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà