Chung cư Khánh Hòa

73 kết quả bất động sản
Phan Chu Trinh Vạn Thạnh
Thành phố Nha Trang
1 46 m²
Đường Trần Phú
Thành phố Nha Trang
105 m²
Thành phố Nha Trang
2 58,80 m²
Phạm Văn Đồng Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
58,80 m²
Phạm Văn Đồng Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
2 58,80 m²
Cao Bá Quát Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
64,80 m²
Phạm Văn Đồng Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
58,80 m²
Phạm Văn Đồng Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
58,80 m²
Thành phố Nha Trang
64,80 m²
25 Nguyễn Đình Chiểu
Thành phố Nha Trang
54 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà