Chung cư Khánh Hòa

64 kết quả bất động sản
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
50 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
66 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
50 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
66 m²
Nguyễn Tất Thành Thành phố Nha Trang
Thành phố Nha Trang
46 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
2 66 m²
Thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
2 55 m²
Đại Lộ Nguyễn Tất Thành Cam Hải Đông
Thành phố Nha Trang
43 m²
Trần Hưng Đạo Lộc Thọ
Thành phố Nha Trang
49 m²
Tượng Trần Hưng Đạo Trần Phú
Thành phố Nha Trang
56,63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà