Chung cư Bình thuận

24 kết quả bất động sản
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
1 31 m²
Dt719 Xã Thuận Quý, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận.
Huyện Hàm Thuận Nam
1 31 m²
ĐT 719 xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
1 48 m²
ĐT 719 Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
50 m²
ĐT 719 Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
40 m²
ĐT 719 Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
50 m²
đường ĐT 719, xã Thuận Qúy, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
50 m²
Đường DT 719 , Xã Thuận Qúy, Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
29 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
1 31 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
1 31 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà