Chung cư Bình thuận

11 kết quả bất động sản
Huyện Hàm Thuận Nam
1 40 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 35 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 35 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
1 35 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
30 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
30 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
32 m²
Thành phố Phan Thiết
110 m²
Thành phố Phan Thiết
2 110 m²
Đường tỉnh 719 Thành phố Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
1 32 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà