Chung cư Bình thuận

11 kết quả bất động sản
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Thành phố Phan Thiết
2 110 m²
Thành phố Phan Thiết
100 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
100 m²
ĐT 719 Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
50 m²
ĐT 719 Xã Thuận Qúy, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
50 m²
337 Tên Lửa
Huyện Hàm Thuận Nam
40 m²
Huyện Hàm Thuận Nam
100 m²
đường ĐT 719, xã Thuận Qúy, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
50 m²
Đường tỉnh 719 tp. Phan Thiết
Huyện Hàm Thuận Nam
1 44 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà