Chung cư Thị xã thủ dầu một

42 kết quả bất động sản
PHU HOA
Thị xã Thủ Dầu Một
47 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
30 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
2 50 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
2 60 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
1 30 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
30 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
29 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
42 m²
Thị xã Thủ Dầu Một
68 m²
Hiệp Thành Thành phố Thủ Dầu Một
Thị xã Thủ Dầu Một
42 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà