Căn hộ bán Chung cư tại Bình Định

12 kết quả bất động sản
An Dương Vương tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
1 45 m²
Nhơn Lý, tp. Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Thành phố Qui Nhơn
1 68 m²
Thành phố Qui Nhơn
45 m²
Thành phố Qui Nhơn
70 m²
Thành phố Qui Nhơn
45 m²
Thành phố Qui Nhơn
70 m²
Thành phố Qui Nhơn
45 m²
An Dương Vương tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
1 45,40 m²
Nhơn Lý tp. Quy Nhơn
Thành phố Qui Nhơn
1 68 m²
Thành phố Qui Nhơn
46 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà