Căn hộ bán Chung cư tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

6 kết quả bất động sản
Ngã 6 Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
60 m²
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
Thành phố Bắc Ninh
69 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Nguyễn Cao Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà