Căn hộ bán Chung cư tại Bắc Ninh

102 kết quả bất động sản
Đường Lê Thái Tổ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
2 74 m²
Đường Lê Thái Tổ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
2 68 m²
Thành phố Bắc Ninh
76 m²
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 33 m²
Nguyễn Cao Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
Nguyễn Cao Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 65 m²
Thành phố Bắc Ninh
69 m²
Thành phố Bắc Ninh
2 65 m²
kinh dương vương
Thành phố Bắc Ninh
2 47 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà