Căn hộ bán Chung cư tại Bắc Ninh

16 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
47 Nguyên Gia Thiều
Thành phố Bắc Ninh
72 m²
47 Nguyên Gia Thiều
Thành phố Bắc Ninh
2 72 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 47 m²
47 Nguyên Gia Thiều
Thành phố Bắc Ninh
64 m²
Kinh Dương Vương Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
Đường Kinh Dương Vương , Vũ Ninh, tp Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
153 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 47 m²
Đường Kinh Dương Vương tp Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 47 m²
47 Nguyên Gia Thiều
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà