Căn hộ bán Chung cư tại Bắc Ninh

6 kết quả bất động sản
Địa chủ: Phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.
Thành phố Bắc Ninh
33 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 45 m²
Lô 1,5ha, xã Nam Sơn, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
181 50 m²
Kinh Dương Vương tp. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
160 m²
đường Kinh Dương Vương, Vũ Ninh, tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
45 m²
Đường King Dương Vương - Tp Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
1 45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà