Căn hộ bán Chung cư tại Bắc Ninh

107 kết quả bất động sản
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Dường Lê Thái Tổ Võ Cường
Thành phố Bắc Ninh
2 65 m²
Thành phố Bắc Ninh
46 m²
Chung cư xã hội Hill View Quế Võ
Thành phố Bắc Ninh
2 47 m²
Nam Sơn Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 22 m²
Dường Lý Thái Tổ Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 39 m²
Đường Lý Thái , Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 69 m²
đường Kinh Dương Vương, Vũ Ninh, Tp. Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
2 70 m²
Thành phố Bắc Ninh
1 33 m²
Nguyễn Cao Thành phố Bắc Ninh
Thành phố Bắc Ninh
65 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà