Chung cư tại Condotel Mermaid Seaside

6 kết quả bất động sản
3 Lê Hồng Phong
Tp. Vũng Tàu
2 71 m²
Trần Phú Thành phố Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
2 89 m²
Trần Phú Thành phố Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
1 79 m²
Bãi Dâu Thành phố Vũng Tầu
Tp. Vũng Tàu
1 61 m²
Trần Phú Thành phố Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
89 m²
Trần Phú Thành phố Vũng Tàu
Tp. Vũng Tàu
31 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà