Bán căn hộ Tân Bình

396 kết quả bất động sản
104 Phổ Quang
Quận Tân Bình
2 72,70 m²
Phổ Quang
Quận Tân Bình
2 75 m²
Trường Chinh
Quận Tân Bình
2 63 m²
Quận Tân Bình
50 m²
Hồng Hà
Quận Tân Bình
2 74 m²
22 trường Chinh
Quận Tân Bình
120 m²
16 Âu Cơ
Quận Tân Bình
2 69 m²
Quận Tân Bình
50 m²
Quận Tân Bình
1 49 m²
Q.Tân Bình
Quận Tân Bình
3 129 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà