Bán căn hộ Bình Tân

420 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
2 55 m²
Phước Hữu
Quận Bình Tân
2 54 m²
103 Hồ Học Lãm
Quận Bình Tân
2 64 m²
103 Hồ Học Lãm
Quận Bình Tân
64 m²
Quận Bình Tân
2 57 m²
Hồ Học Lãm
Quận Bình Tân
2 64 m²
239 Hồ Học Lãm
Quận Bình Tân
2 50 m²
103 Hồ Học Lãm
Quận Bình Tân
2 64 m²
Quận Bình Tân
1 55 m²
Nguyễn Cửu Phú Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
53 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà