Căn hộ bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

260 kết quả bất động sản
Số 111 Hà Tôn Quyền
Quận 5
1 53 m²
111 Hà Tôn Quyền
Quận 5
1 53 m²
Quận 5
121 m²
Quận 5
50 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
2 72 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
1 36 m²
284 An Dương Vương
Quận 5
1 30 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
2 72 m²
Quận 5
2 56 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
2 72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà