Căn hộ bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

105 kết quả bất động sản
290 An Dương Vương
Quận 5
2 80 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
2 85 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
2 73 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
1 62 m²
Quận 5
3 102 m²
86 Tản Đà
Quận 5
221 m²
290 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 5
52 m²
290 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 5
1 56 m²
290 An Dương Vương, phường 3, quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 5
2 81 m²
290 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận 5
2 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà