Căn hộ bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

94 kết quả bất động sản
Quận 5
48 m²
Cầu Chà Và phường 11
Quận 5
1 48 m²
Quận 5
1 45 m²
Quận 5
2 80 m²
Quận 5
1 33 m²
Quận 5
2 85 m²
Quận 5
1 34 m²
Quận 5
2 80 m²
Quận 5
2 80 m²
AN DƯƠNG VƯƠNG QUẬN 5
Quận 5
2 72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà