Căn hộ bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

177 kết quả bất động sản
Quận Bình Tân
2 51 m²
Nguyễn Tri Phương-3/2
Quận 5
2 62 m²
Nguyễn Tri Phương
Quận 5
2 62 m²
Quận 5
132 m²
Quận 5
120 m²
Quận 5
3 121,60 m²
Quận 5
3 132 m²
126 Hồng Bàng
Quận 5
3 121 m²
Quận 5
130 m²
Quận 5
3 132 m²
Quận 5
130 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà