Căn hộ bán tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

144 kết quả bất động sản
Quận 5
49 m²
Quận 5
49 m²
Quận 5
2 53 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
2 36 m²
286 An Dương Vương
Quận 5
35 m²
284 An Dương Vương
Quận 5
54 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
2 72 m²
Quận 5
2 73 m²
341 Cao Đạt Quận 5
Quận 5
70 m²
290 An Dương Vương
Quận 5
2 72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà