Căn hộ bán tại Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

377 kết quả bất động sản
278 Bến Vân Đồn
Quận 4
50 m²
Quận 4
Quận 4
1 49 m²
504 Nguyễn Tất Thành
Quận 4
2 60 m²
504 Nguyễn Tất Thành
Quận 4
2 60 m²
504 Nguyễn Tất Thành
Quận 4
2 80 m²
504 Nguyễn Tất Thành
Quận 4
2 82 m²
504 Nguyễn Tất Thành
Quận 4
70 m²
Quận 4
57 m²
Quận 4
50 m²
Quận 4
47 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà