Căn hộ quận 3

96 kết quả bất động sản
117 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
3 96 m²
117 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
2 75,29 m²
117 Nguyễn Đình Chiểu
Quận 3
2 75 m²
280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Quận 3
2 58 m²
Quận 3
88 m²
259 Điện Biên Phủ
Quận 3
2 137 m²
Quận 3
196 m²
Quận 3
438 m²
Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hồ Chí Minh
Quận 3
80 m²
280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Quận 3
2 58 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà