Căn hộ bán tại Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

93 kết quả bất động sản
Nguyễn Duy Trinh
Quận 2
2 75 m²
341 Khuông Việt
Quận 11
3 84 m²
Quận 11
74 m²
Quận 11
65 m²
Quận 11
81 m²
Quận 11
109 m²
Quận 11
81 m²
Quận 11
83 m²
341 Khuông Việt
Quận 11
3 84 m²
341 Khuông Việt
Quận 11
3 84 m²
Quận 11
46 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà