Căn hộ bán tại Quận 10, TP.Hồ Chí Minh

452 kết quả bất động sản
6/181C Cao Thắng
Quận 10
1 50 m²
131 Cao Thắng nối dài
Quận 10
2 70 m²
Quận 10
50 m²
200 3 Tháng 2
Quận 10
2 60 m²
Quận 10
69 m²
Quận 10
48 m²
Quận 10
52 m²
Quận 10
123 m²
Quận 10
44 m²
Quận 10
52 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà