Căn hộ Bình Chánh

210 kết quả bất động sản
Huyện Bình Chánh
1 43 m²
Trần Đại Nghĩa Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
41 m²
Khu dân cư Trung Sơn, Số 9A, Bình Hưng, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Huyện Bình Chánh
2 65 m²
Huyện Bình Chánh
2 50 m²
Đường số 9A Bình Hưng
Huyện Bình Chánh
2 86 m²
Nguyễn Văn Linh Bình Chánh
Huyện Bình Chánh
2 60 m²
Đường số 9A Khu dân cư Trung Sơn
Huyện Bình Chánh
75 m²
Nguyễn Văn Linh
Huyện Bình Chánh
60 m²
9a
Huyện Bình Chánh
4 132 m²
9A
Huyện Bình Chánh
4 132 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà