Căn hộ bán tại TP.Hải Phòng

25 kết quả bất động sản
Huyện An Dương
78 m²
Đường máng nước An Đông -An Dương-Hải Phòng
Huyện An Dương
2 43 m²
Đường Máng Nước, Xã An Đồng, Huyện An Dương, TP. Hải Phòng
Huyện An Dương
4 48 m²
Huyện đảo Cát Hải
100 m²
Huyện An Dương
48 m²
Huyện An Dương
3 48 m²
Huyện An Dương
2 45 m²
Huyện đảo Cát Hải
80 m²
Huyện đảo Cát Hải
100 m²
Huyện đảo Cát Hải
0 75000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà