Căn hộ bán tại TP.Hải Phòng

192 kết quả bất động sản
l5
Huyện An Dương
2 45 m²
Bãi tắm Cát Cò 1 tt. Cát Bà
Huyện đảo Cát Hải
40 m²
Đường Máng Nước - An Đồng - An Dương - Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63,50 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
80 m²
Hạ Lý Hồng Bàng
Quận Hồng Bàng
70 m²
Huyện An Dương
2 64 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
2 63 m²
Bãi tắm Cát Cò 1 tt. Cát Bà
Huyện đảo Cát Hải
1 40 m²
Quận Hải An
48 m²
Bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
Huyện đảo Cát Hải
1 38 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà