Căn hộ bán tại TP.Hải Phòng

176 kết quả bất động sản
l5
Huyện An Dương
2 45 m²
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Phòng bán dự án đất xanh miền bắc tại Pruksa Town Hoàng Huy máng nước an đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Quận Ngô Quyền
2 69 m²
Đường máng nước an đồng huyện an dương hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Quận Ngô Quyền
2 69 m²
An Lư Thủy Nguyên
Huyện Thủy Nguyên
96 m²
Huyện An Dương
2 64 m²
Máng Nước An Dương
Huyện An Dương
63,40 m²
Cát Tiên Cát Hải
Huyện đảo Cát Hải
90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà