Căn hộ bán tại TP.Hải Phòng

209 kết quả bất động sản
l5
Huyện An Dương
2 45 m²
Huyện đảo Cát Hải
100 m²
Huyện An Dương
63 m²
Huyện đảo Cát Hải
100 m²
Huyện đảo Cát Hải
100 m²
Huyện đảo Cát Hải
0 75000 m²
Huyện đảo Cát Hải
0 80 m²
Quận Hồng Bàng
80 m²
Huyện đảo Cát Hải
100 m²
Huyện đảo Cát Hải
100 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà