Căn hộ bán tại TP.Hải Phòng

172 kết quả bất động sản
l5
Huyện An Dương
2 45 m²
Huyện đảo Cát Hải
1 34,50 m²
Quận Kiến An
2 51 m²
26 Liễu Giai
Huyện đảo Cát Hải
1 35 m²
Huyện đảo Cát Hải
31 m²
Quận Hồng Bàng
1132 m²
Quận Hải An
48 m²
Máng Nước An Đồng , An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
2 45 m²
An Đông An Dương
Huyện An Dương
2 63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà