Căn hộ bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

170 kết quả bất động sản
l5
Huyện An Dương
2 45 m²
Huyện An Dương
2 64 m²
Máng Nước An Dương
Huyện An Dương
63,40 m²
xã an đồng,huyện an dương,hải phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Phòng bán dự án đất xanh miền bắc tại Pruksa Town Hoàng Huy máng nước an đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Đường máng nước an đồng huyện an dương hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
2 64 m²
Huyện An Dương
2 64 m²
Máng Nước An Đồng , An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà