Căn hộ bán tại Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

170 kết quả bất động sản
l5
Huyện An Dương
2 45 m²
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
2 63 m²
Phòng bán dự án đất xanh miền bắc tại Pruksa Town Hoàng Huy máng nước an đồng Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63,40 m²
An Đông An Dương
Huyện An Dương
2 63 m²
Huyện An Dương
2 63,40 m²
Đường máng nước an đồng huyện an dương hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
125 m²
An Đồng An Dương
Huyện An Dương
2 63 m²
Máng Nước An Đồng , An Dương, Hải Phòng
Huyện An Dương
2 63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà