Căn hộ bán tại Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội

197 kết quả bất động sản
Quận Thanh Xuân
88 m²
92b3 khu đô thị đại kim, phường đại kim
Quận Thanh Xuân
2 84 m²
360 giải phóng, Phương Liệt ,Thanh Xuân, Hà Nội
Quận Thanh Xuân
2 84 m²
Khương Hạ Khương Đình
Quận Thanh Xuân
19 116 m²
360 Đường giải phóng, thanh xuân , Hà nội
Quận Thanh Xuân
2 76 m²
364 Giải Phóng, Giáp Bát, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Quận Thanh Xuân
2 76 m²
360 Đường giải phóng, thanh xuân , Hà Nội
Quận Thanh Xuân
2 84 m²
364 Giải Phóng, Giáp Bát, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Quận Thanh Xuân
3 102 m²
Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Quận Thanh Xuân
2 76 m²
Quận Thanh Xuân
101,20 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà