Căn hộ chung cư Ba Đình

244 kết quả bất động sản
Quận Ba Đình
2 61,40 m²
Thành Công Bắc
Quận Ba Đình
3 88 m²
tập thể C1 Thành Công
Quận Ba Đình
2 61 m²
Giang Văn Minh Kim Mã
Quận Ba Đình
49 m²
C1 Thành Công
Quận Ba Đình
3 88 m²
C1 Thành Công
Quận Ba Đình
4 119 m²
C1 Thành Công
Quận Ba Đình
4 119 m²
C1 Thành Công
Quận Ba Đình
3 88 m²
C1 Thành Công
Quận Ba Đình
160 m²
Quận Ba Đình
2 62 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà