Căn hộ chung cư Ba Đình

238 kết quả bất động sản
25-26 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
2 55 m²
Quận Ba Đình
73 m²
Thành Công Bắc
Quận Ba Đình
2 62 m²
Thành Công Ba Đình
Quận Ba Đình
2 61,80 m²
Thành Công Bắc
Quận Ba Đình
2 65 m²
Quận Ba Đình
2 61,40 m²
Quận Ba Đình
2 61,40 m²
102 Thành Công
Quận Ba Đình
3 88 m²
Đội Cấn Ba Đình
Quận Ba Đình
2 45 m²
khu tập thể thành công
Quận Ba Đình
2 61 m²
Quận Ba Đình
2 64,80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà