Căn hộ bán tại Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội

14 kết quả bất động sản
Kiến Hưng Hà Đông
Huyện Thanh Oai
67 m²
Kiến Hưng Hà Đông
Huyện Thanh Oai
67 m²
Kiến Hưng Hà Đông
Huyện Thanh Oai
60 m²
Kiến Hưng Hà Đông
Huyện Thanh Oai
60 m²
kiến hưng, hà đông, hà nội
Huyện Thanh Oai
60 m²
Huyện Thanh Oai
75 m²
Huyện Thanh Oai
60 m²
Huyện Thanh Oai
75 m²
Huyện Thanh Oai
90 m²
Huyện Thanh Oai
60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Hướng
Đường trước nhà