Căn hộ bán tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

17 kết quả bất động sản
Việt Nam An Khánh
Huyện Hoài Đức
2 68,50 m²
Khu đô thị Nam An Khánh An Khánh
Huyện Hoài Đức
2 70 m²
Đại lộ Thăng Long Hà Nội
Huyện Hoài Đức
3 117 m²
An Khánh, Hoài Đức, HÀ Nội
Huyện Hoài Đức
95,80 m²
Huyện Hoài Đức
2 70 m²
Huyện Hoài Đức
70 m²
Huyện Hoài Đức
3 93 m²
Việt Nam An Khánh
Huyện Hoài Đức
2 79 m²
AN KHÁNH BA VÌ AHF NỘI
Huyện Hoài Đức
3 70 m²
An Khánh Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
69,60 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà