Căn hộ bán tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

34 kết quả bất động sản
Huyện Hoài Đức
2 71 m²
Huyện Hoài Đức
66 m²
Huyện Hoài Đức
63 m²
Nam An Khánh
Huyện Hoài Đức
2 69 m²
An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Huyện Hoài Đức
83 m²
An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Huyện Hoài Đức
73 m²
Đường 32 Trạm Trôi
Huyện Hoài Đức
70 m²
Đường 32 Kim Chung
Huyện Hoài Đức
69 m²
Đường 32 Trạm Trôi
Huyện Hoài Đức
70 m²
Huyện Hoài Đức
82 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà