Căn hộ bán tại Huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội

17 kết quả bất động sản
Khu Đô Thị Lê Trọng Tấn An khánh Hoài Đức Hà Nội
Huyện Hoài Đức
6 102 m²
Huyện Hoài Đức
2 70 m²
An Khánh Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
2 66 m²
Hoài Đức Hà Nội
Huyện Hoài Đức
2 71 m²
Hà Nội
Huyện Hoài Đức
2 71 m²
An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Huyện Hoài Đức
83 m²
An Khánh Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
69,60 m²
CT 1 Vân Canh AZ
Huyện Hoài Đức
2 80 m²
An Khánh Hoài Đức
Huyện Hoài Đức
2 69 m²
Khu đô thị Nam An Khánh An Khánh
Huyện Hoài Đức
2 69,80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà