Căn hộ bán tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

17 kết quả bất động sản
Huyện Gia Lâm
2 70 m²
Huyện Gia Lâm
45 m²
Huyện Gia Lâm
60 m²
Huyện Gia Lâm
67 m²
Đặng Xá Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
52 m²
Đặng Xá Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
2 66 m²
Huyện Gia Lâm
70 m²
Huyện Gia Lâm
47 m²
Đặng Xá Gia Lâm
Huyện Gia Lâm
1 45 m²
Huyện Gia Lâm
65,90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà