Căn hộ bán tại Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

124 kết quả bất động sản
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Tân Tây Đô Tân Lập
Huyện Đan Phượng
2 62 m²
Tân Tây Đô Tân Lập
Huyện Đan Phượng
2 62 m²
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội
Huyện Đan Phượng
3 90 m²
Huyện Đan Phượng
3 80 m²
Khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng
Huyện Đan Phượng
2 83 m²
Khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng
Huyện Đan Phượng
2 83 m²
Tân Tây Đô Tân Lập
Huyện Đan Phượng
3 79,90 m²
Trạm Trôi Hoài Đức
Huyện Đan Phượng
3 79,90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà