Căn hộ bán tại Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

5 kết quả bất động sản
Trạm Trôi Hoài Đức
Huyện Đan Phượng
3 79,90 m²
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Huyện Đan Phượng
2 55 m²
Huyện Đan Phượng
3 107 m²
Tân Tây Đô Tân Lập
Huyện Đan Phượng
3 79,90 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà