Căn hộ bán tại Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

12 kết quả bất động sản
Chung cư Xphomes CT1A Đường 32
Huyện Đan Phượng
2 63 m²
Chung cư tân tây đô
Huyện Đan Phượng
65 m²
Huyện Đan Phượng
2 63 m²
Chung cư Xphomes CT1A Đường 32
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Chung cư Xphomes CT1A Đường 32
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Chung cư HHA Tân Tây Đô Đường 32
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Huyện Đan Phượng
2 63 m²
Chung cư HHA Tân Tây Đô Đường 32
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Chung cư HHA Tân Tây Đô Đường 32
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Huyện Đan Phượng
2 63 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà