Căn hộ bán tại Huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội

128 kết quả bất động sản
Huyện Đan Phượng
55 m²
Quốc lộ 32 ngã tư trôi
Huyện Đan Phượng
2 55 m²
Huyện Đan Phượng
2 53,20 m²
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
Tân Tây Đô Tân Lập
Huyện Đan Phượng
2 62 m²
Tân Tây Đô Tân Lập
Huyện Đan Phượng
2 62 m²
Huyện Đan Phượng
2 67 m²
khu đô thị Tân Tây Đô - Đan Phượng - Hà Nội
Huyện Đan Phượng
3 90 m²
Tân Tây Đô Tân Lập
Huyện Đan Phượng
3 80 m²
Huyện Đan Phượng
3 80 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà