Căn hộ bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

7 kết quả bất động sản
72 Hàm Nghi
Quận Thanh Khê
3 110 m²
72 Hàm Nghi
Quận Thanh Khê
3 110 m²
Quận Thanh Khê
93,60 m²
Quận Thanh Khê
94 m²
Phú Lộc 11
Quận Thanh Khê
3 235 m²
Hàm Nghi, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Thanh Khê
2 95 m²
Chu Huy Mân Nại Hiên Đông
Quận Thanh Khê
2 54 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà