Căn hộ bán tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

14 kết quả bất động sản
72 Hàm Nghi
Quận Thanh Khê
3 110 m²
38 Nguyễn Chí Thanh
Quận Thanh Khê
2 110 m²
38 Nguyễn Chí Thanh
Quận Thanh Khê
2 72 m²
72 Hàm Nghi
Quận Thanh Khê
3 110 m²
Quận Thanh Khê
2 94 m²
72 Hàm Nghi, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Thanh Khê
94 m²
Hàm Nghi
Quận Thanh Khê
2 94 m²
Hàm Nghi, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Thanh Khê
2 94 m²
Hàm Nghi, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Thanh Khê
2 94 m²
Hàm Nghi, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Thanh Khê
2 94 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà