Căn hộ bán tại Nại Hiên Đông Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

82 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
2 53 m²
Quận Sơn Trà
2 63 m²
Quận Sơn Trà
63 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
2 66 m²
Quận Sơn Trà
2 54 m²
Quận Sơn Trà
2 54 m²
Quận Sơn Trà
2 54 m²
Quận Sơn Trà
2 54 m²
Quận Sơn Trà
53 m²
Quận Sơn Trà
50 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà