Căn hộ bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

71 kết quả bất động sản
Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
35 m²
chu huy mân
Quận Sơn Trà
2 54 m²
Mường thanh sơn trà Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
60 m²
Võ Nguyên Giáp
Quận Sơn Trà
40 m²
Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
40 m²
Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Quận Sơn Trà
40 m²
Quận Sơn Trà
54 m²
Quận Sơn Trà
1 44 m²
Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
39 m²
Võ Nguyên Giáp Sơn Trà Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà