Căn hộ bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

160 kết quả bất động sản
Quận Sơn Trà
2 66 m²
Quận Sơn Trà
2 62 m²
Quận Sơn Trà
2500 m²
95 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
2 82,70 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
2 82,70 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
2 82,70 m²
95 Ngô Quyền, Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
2 82,40 m²
95 Ngô Quyền, Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
1 54,30 m²
95 Ngô Quyền
Quận Sơn Trà
2 77,40 m²
Ngô Quyền Sơn Trà
Quận Sơn Trà
2 77,40 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà