Căn hộ bán tại Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

58 kết quả bất động sản
Chu Huy Mân Sơn Trà
Quận Sơn Trà
2 54 m²
Chu Huy Mân Sơn Trà
Quận Sơn Trà
54 m²
Chu Huy Mân Sơn Trà
Quận Sơn Trà
2 54 m²
Võ Nguyên Giáp Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
35 m²
Võ Văn Kiệt Phước Mỹ
Quận Sơn Trà
40 m²
Quận Sơn Trà
37,50 m²
Quận Sơn Trà
37,50 m²
Quận Sơn Trà
37,50 m²
Quận Sơn Trà
37,50 m²
Lê Văn Duyệt Nại Hiên Đông
Quận Sơn Trà
2 37 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà