Căn hộ bán tại Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

75 kết quả bất động sản
Đường Trường Sa, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
45,15 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
45 m²
Trường Sa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
1 45 m²
Huyện Long Thành
45 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
1 44 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
45,15 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
1 45,15 m²
Quận Ngũ Hành Sơn
45 m²
Trường Sa Ngũ Hành Sơn
Quận Ngũ Hành Sơn
1 45,15 m²
Đường Trường Sa, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
45 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà