Căn hộ bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

45 kết quả bất động sản
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
3 100 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
3 100 m²
Hòa Khánh Bắc Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
2 65,60 m²
108 Nguyễn Chánh
Quận Liên Chiểu
2 73,30 m²
Đường số 5 Hòa Hiệp Bắc
Quận Liên Chiểu
3 100 m²
Khu vệt kẹt DT 602 & khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
2 65 m²
108 Nguyễn Chánh
Quận Liên Chiểu
2 80 m²
Âu Cơ Liên Chiểu
Quận Liên Chiểu
2 66 m²
Quận Liên Chiểu
150 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà