Căn hộ bán tại Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

16 kết quả bất động sản
Âu Cơ Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
2 33 m²
250 Âu Cơ
Quận Liên Chiểu
1 33 m²
Âu Cơ Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
33 m²
Âu Cơ Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
67 m²
Quận Liên Chiểu
33 m²
đường âu cơ
Quận Liên Chiểu
67 m²
Quận Liên Chiểu
32,37 m²
Âu Cơ Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
2 33 m²
Âu Cơ Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
32 m²
Âu Cơ Hòa Khánh Bắc
Quận Liên Chiểu
1 33 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà